Zarząd:

Marta Jaskulska – prezes

Joanna Starba – skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Ewa Jaskulska

Karolina Pacuk-Szlas