Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności – budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej, co może przełożyć się na wzrost odpowiedzialności za miasto i wzrost zaangażowania w działania obywatelskie.

Zasadniczą częścią projektu jest Archiwum Historii Mówionej.