Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wzrost aktywności w życiu publicznym mieszkańców i mieszkanek Pruszcza Gdańskiego. Projekt zakłada realizację 2 konferencji (czerwiec i listopad 2015 roku), 4 szkoleń (czerwiec 2015 roku) oraz warsztatów (wrzesień-listopad 2015 roku). Efektem projektu będzie przygotowanie 3 koncepcji, których realizacja może podnieść jakość i atrakcyjność przestrzeni publicznych naszego miasta.   Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wszystkie działania są bezpłatne i otwarte dla mieszkanek i mieszkańców miasta Pruszcz Gdański. Jak zmienić przestrzeń wokół siebie. Przewodnik dla mieszkańców Wspólna przestrzeń. PodsumowanieRowerzyści - wnioski z warsztatów Piesi - wnioski z warsztatów 107 - wnioski z warsztatów Mobilnosc. Raport Autobus 107. Raport Park Miejski w Pruszczu Gdanskim. Raport Raport badania spoleczne A3 (13.10.15) 3 (2.06.15)